Hwam

noProduktnummer: 7180-1

Hwam 7180

  • kr 41.695,00

HWAM 7180 med kleberstein

En elegant varmeavgivende steinsøyle: den runde ovnen er kledd med stein fra topp til tå, og hele veien rundt.

 

Vår nye ovnserie HWAM 7180c med varmelagring er en elegant varmesøyle med stor varmekapasitet. Den runde ovnen er kledd med stein fra topp til tå, og hele veien rundt. Steinene tar opp varmen fra ovnen, deretter avgis varmen langsomt igjen og fyller rommet med en behagelig varme.

HWAM 7180c er i tillegg utstyrt med et varmemagasin som du kan legge varmelagringsstein i. På den måten øker du varmelagringskapasiteten og forlenger varmeavgivelsen til rommet enda mer. Med HWAM 7180c kan du derfor nyte varmen fra ovnen din – også lenge etter at ilden er gått ut.

Uttrekksskuffen under brennkammeret er kledd med stein. I denne er det plass til f.eks. hansker og peistilbehør.

Som en praktisk detalj er ovnen utstyrt med rist og et lokk til askeskuffen slik at asken ikke virvler opp i rommet når den skal bæres ut.

HWAM 7180m - moderne sidehengt dør.
HWAM 7180c - klassisk sidehengt dør.

Image of product_spot_autopilot_ihs

Denne HWAM peisovnen fås med HWAM Autopilot IHS™.
 

Image of svane_product_spot_SE

 

Denne HWAM pesiovn har Svenemerket.
For å oppnå Svanemerket skal peisovnen bl.a. utnytte veden svært effektivt. Ovnen skal overholde strenge grenser for lokal luftforurensing med helseskadelige 
                           stoffer som f.eks. CO og forurensning fra kull.

Tekniske spesifikasjoner
Hwam 7180:

Driftsområde 2-7 kW
Nominell effekt 4,5 kW
Virkningsgrad Autopilot/Autopilot IHS 80,9%/80,5%
Vekt HWAM 7180c/HWAM 7180m 524 kg/521 kg
Vekt, varmelagringsstein 108 kg
Tilslutning fra gulv, topputtak 168,1 cm

Varianter:

Klebersteinbekledning, topputtak/bakuttak
Autopilot eller Autopilot IHS
Classic dør (c) eller moderne dør (m)
Farge: sort
Tilbehør
Frisklufttilslutning bak/i bunnen
Varmelagringsstein

Varmelagring:

Opplagring av varme er et fenomen kjent fra de store
masseovnene hvor varmen oppbevares i de steinene
som omgir brennkammeret. Ved varmelagring i en ovn
kombineres ovnens evne til raskt og behagelig å fordele
konveksjonsvarmen med masseovnens evne til å lagre
opp varme.
HWAM 7100-serien er konstruert med et varmemagasin.
Varmemagasinet kan fylles med en stor mengde stein
som har en spesiell evne til å lagre varme fra ovnen og
langsomt avgi varme til rommet, også lenge etter at ilden
er gått ut. Det gjør det mulig å nyte fordelene fra både
ovnens konveksjonsvarme og masseovnens varmelagring
samtidig. Alt innepakket i stilfull HWAM-design.
Mens det fyres opp i ovnen, varmes det opp stein i
varmemagasinet. Når ilden i brennkammeret er gått ut,
fortsetter steinen med å avgi sin oppsparte varme. Herved
oppnår man en kontinuerlig og behagelig varmetilførsel
til rommet, også lenge etter at ilden er gått ut.
Som en ekstra detalj er HWAM 7100-serien utstyrt
med et reguleringshåndtak som åpner eller lukker for
konveksjonsluften til varmemagasinet. Med lukket konveksjonsspjeld
holder varmemagasinet lengst mulig på
den opplagrede varmen i steinene, mens varmen fordeles
fortest mulig i rommet når konveksjonsspjeldet åpnes.