Elementpeiser

noProduktnummer: 20111-1

Salzburg M

  • kr 24.900,00
Varme når du våkner?
Salzburg er et akkumulerende ildsted basert på et langt kanalsystem hvor varmen absorberes og lagres. Ildstedet avgir moderat varme over lengre periode, i motsetning til sterk varme under fyring og kort avkjølingsperiode. Virkningsgraden ligger derfor langt over virkningsgraden til et vanlig ildsted. Salzburg leveres komplett og er konstruert for å holde jevnere temperatur med få fyringssykluser. Ildstedet kan avgi varme opptil 12-14 timer etter fyring. Salzburg har innluft på baksiden og må plasseres minimum 5 cm fra vegg. Modellen har også et tilleggselement for høyere variant.