Hjem og Fritid

noProduktnummer: 951026

Avalanche Forlengersett

  • kr 750,00
Forlengersett i glassfiber som inkluderer to – 1,2 m glassfiber stenger og to koblinger.
Passer
for modellene Avalanche! 750

Spørsmål og svar:

 

Tåler redskapet noe?

-Du skal være ganske brutal før du klarer å brekke stangen. Den er fleksibel og bøyer seg før den sprekker eller brekker. Plastduken som snøen sklir ned på kan selvsagt få rifter om du drar den over spiker, skarpe kanter på ødelagte takrenner eller lignende. Husk at all plast svekkes i sterk kulde. Vi har testet produktene i flere timer totalt ned mot 15 kuldegrader og foreløbig har ingenting blitt skadet ved normal bruk.

 

Det er så langt opp til taket mitt, kan jeg bruke Avalanche! da?

-Ja, du kan stå på stige eller lift. Det går også å stå på mønet og bruke den ovenfra. Du slipper uansett å klatre rundt på taket. Du får kjøpt skjøtestykker, men vi anbefaler ikke mer enn totalt 7,5 meter. Noe lengre enn det blir fort vinglete.

 

Image of eng_000 (1) Includes two – 1.2m fiberglass poles and 2 couplers. Handle Kit for Avalanche! 750 .


 

 

Image of eng_001FAQ

How strong is the tool?
-You should be pretty brutal until you manage to break the rod. It is flexible and bends before it cracks or breaks. Plastic canvas as snow sliding down the course can get scratches if you drag it over the nails, sharp edges of broken gutters or the like. Remember that all plastics deteriorate in extreme cold. We have tested products for several hours total down to 15 degrees below zero and so far nothing has been damaged by normal use.

It is so far up to my roof, can I use Avalanche! then?
-Yes, you can stand on a ladder or lift. There is also standing on the roof and use it from above. You do not have anyway to climb around on the roof. You can buy the connectors, but we recommend no more than a total of 7.5 meters. Slightly longer than it is too unstable.